Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jazda pod wpływem alkoholu – możliwe konsekwencje 2024

Zakaz prowadzenia pojazdów, grzywna, a nawet pozbawienie wolności to tylko niektóre kary, które grożą kierowcom prowadzącym samochód pod wpływem alkoholu. Kiedy są stosowane i czy można ich uniknąć?

Ile promili można mieć żeby prowadzić?

Polskie prawo jest bardzo surowe dla osób prowadzących samochód w stanie nietrzeźwości lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

Za wykroczenie jest uznawana jazda w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, w którym:

  1. zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila
  2. obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza.

Jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem gdy:

  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość
  2. zawartość alkoholu w 1 dm sześciennym wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Jeśli zawartość alkoholu we krwi nie przekroczy 0,5 promila, wtedy czyn jest zagrożony karą wynoszącą od 2500 zł do 30 000 zł lub aresztem, a także dodatkowo sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Kierowca zostanie ukarany również 15 punktami karnymi.

W przypadku gdy badanie wykaże ponad 0,5 promila, kierowca powinien liczyć się z karą pozbawienia wolności do lat 3. Dodatkowo, sąd orzeknie zakaz prowadzenia pojazdów (od 3 do 15 lat), karę pieniężną na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (od 5.000,00 zł) oraz 15 punktów karnych.

W przypadku, gdy popełnimy ten sam czyn ponownie – czyli dopuścimy się recydywy w jeździe pod alkoholu – grozi nam kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeśli kierowca po raz drugi zostanie zatrzymany w ciągu 2 lat za jazdę po użyciu alkoholu zapłaci podwójną grzywnę, a więc minimalnie 5000 zł. 

Na ile stracę prawo jazdy po alkoholu?

Utrata prawa jazdy jest jedną z konsekwencji prowadzenia pojazdu po alkoholu. Czas na jaki zostaną zabrane uprawnienia zależy od ilości promili we krwi. W zależności od przypadku, za jazdę po spożyciu alkoholu możemy stracić prawo jazdy na okres od 6 miesięcy (w przypadku wykroczenia) lub 3 lat (w wypadku przestępstwa). W skrajnych sytuacjach utrata prawa jazdy może nastąpić dożywotnio.

Jeśli stracimy uprawnieninia na okres dłuższy niż rok, po tym czasie będziemy musieli ponownie zdać egzamin państwowy na prawo jazdy.

Jazda po alkoholu a konfiskata samochodu

Od marca 2024 weszły w życie przepisy, które przewidują sytuacje, w których za jazdę po alkoholu grozi konfiskata samochodu.

 Sąd orzeka przepadek samochodu gdy:

-zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa wynosiła co najmniej 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu

– kierowca spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości

– kierowca dopuścił się recydywy.

Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami. W razie gdy pijany kierowca nie będzie prowadził własnego samochodu, zamiast jego konfiskaty zostanie orzeczony wobec niego przepadek równowartości pojazdu.

Jazda po alkoholu a rozprawa w sądzie

Po przeprowadzeniu czynności przygotowawczych przez prokuratora lub policję sprawa trafi do sądu. W czasie rozprawy sąd oceni Twoje zachowanie i wymierzy karę. Warto rozważyć czy nasza sytuacja nie kwalifikuje się na warunkowe umorzenie postępowania. Warto również zawsze rozważyć wnioskowanie o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Rozprawa karna jest bardzo ważna, ponieważ gdy spowodujemy wypadek pod wpływem alkoholu ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, a w konsekwencji z własnych środków będziemy musieli pokryć straty.

Alkohol i prowadzenie pojazdów nigdy nie powinny iść w prze, ponieważ jest to niebezpieczne i jednocześnie wysoko karane.

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób zatrzymanych za jazdę po alkoholu. Jeśli potrzebujesz wsparcia w sprawie dotyczącej jazdy po alkoholu lub utraty prawa jazdy na terenie Włodawy, Lublina lub Zamościa – skontaktuj się ze mną mailowo lub telefonicznie.

Dodaj komentarz